Wieloaspektowa rewitalizacja terenu kąpieliska Słupna w Mysłowicach

wiz3

Projekt dyplomowy inżynierski, wydział Architektury, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wykonała: Aleksandra Duży

Promotor: dr inż. arch. Barbara Uherek-Bradecka

Konsultacje dotyczące projektowanej zieleni: mgr inż. arch. Jan Lukosek

Konsultacje dotyczące detalu urbanistycznego: mgr inż. arch. Marcin Kendziora

PLANSZA 1

PLANSZA 2

PLANSZA 3

PLANSZA 4 

PLANSZA 5

PLANSZA 6

PLANSZA 7

PLANSZA 8

 

Część analityczna – charakterystyka terenu kąpieliska Słupna

Mysłowice to miasto na prawach powiatu obejmujące swoją powierzchnią 66 km2. Położone jest we wschodniej części województwa śląskiego, przy autostradzie A4. Jest również jednym z 14 miast tworzących Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM) – związek międzygminny miast na prawach powiatu Aglomeracji Górnośląskiej. Mysłowice sąsiadują wyłącznie z gminami miejskimi, są to: Katowice, Sosnowiec, Jaworzno, Imielin i Lędziny. Miasto posiada także wiele terenów zielonych, które usytuowane są poza centrum miasta. Mysłowice zasadniczo można podzielić na cztery strefy: Strefa 1 – jest to strefa obejmująca centrum, które leży w północnej części miasta. W tej strefie mamy do czynienia w większości z zabudową wielorodzinną (budownictwo wielkopłytowe, zabudowa śródmiejska, osiedla robotnicze oraz kilka nowych osiedli deweloperskich). Natomiast w zachodniej części tej strefy dominuje zabudowa jednorodzinna – głównie domy wolnostojące, zabudowa szeregowa, bliźniacza oraz fragmenty zabudowy atrialnej). Strefa 2 – strefa, która w większości składa się z terenów zielonych. Strefa ta w pewnym sensie rozgranicza strefę 1 i strefę 4. W tej strefie znajduje się obszar objęty opracowaniem. Strefa 3 – jest to strefa która również obejmuje obszar pomiędzy centrum a południową częścią miasta. Składa się ona z mieszanki wysokiej zabudowy wielorodzinnej oraz z wolnostojącej zabudowy jednorodzinnej. Strefa 4 – jest to strefa obejmująca środkowo-południową część Mysłowic. Na mapie wyraźnie widać, że jest ona w pewnym sensie odseparowana od centrum miasta. W tej strefie zdecydowanie dominuje zabudowa jednorodzinna w postaci domów wolnostojących. Zabudowa jest rozluźniona, w przeciwieństwie do zabudowy w centrum miasta, która jest gęsta i zbita. Znajdziemy tu również osiedla robotnicze (np. na Wesołej).

 

Charakterystyka Parku Słupna Park Słupna jest to miejsce letniego wypoczynku, sportu i rekreacji. W jego bezpośrednim sąsiedztwie mieszczą się również muzea – Centralne Muzeum Pożarnictwa oraz Muzeum Miasta Mysłowice. Tutaj znajduje się również jedyny w mieście hotel Trojak. Swoim potencjałem może i mogłoby na cały dzień zatrzymać mieszkańców, niestety z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego można wywnioskować, że coraz mniej osób się tam pojawia ze względu na niezbyt dobry stan kąpieliska i parku. Samo miejsce posiada ogromny potencjał jednak wymaga zainwestowania pewnych środków oraz odpowiedniego planu funkcjonowania całego kompleksu. Na rozległym obszarze nad stawem w okresie letnim odbywają się koncerty i różne wydarzenia kulturalne. Jeszcze do niedawna organizowany był tam OFF Festival, jednak został on przeniesiony. Na terenie kompleksu mieści się również mała siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw. Obszar opracowania znajduje się pomiędzy północną (centralną), a południową częścią Mysłowic, będąc na granicy części północnej. Działka od północy przylega do ulicy Stadionowej, natomiast od wschodu kończy się na drodze wewnętrznej przy Centralnym Muzeum Pożarnictwa. Od zachodu obszar opracowania kończy się wraz z drogą wewnętrzną przy hotelu ,,Trojak’’, potem biegnie dookoła stawu, wzdłuż linii lasu i zakręca za boiskami sportowymi. Projektowany obszar ma powierzchnię około 14 ha.

schematy2 schematy1 kalendarium mapa-i-mapa

 

 

Analizy terenu kąpieliska Słupna

 

Wnioski Teren Parku Słupna ma spory potencjał, lecz brakuje mu przede wszystkim uporządkowania przestrzeni, podkreślenia istniejących walorów, odnowienia zaniedbanych elementów i wprowadzenia nowych funkcji. Należy też w miarę możliwości sprawić, aby park tętnił życiem nie tylko w okresach letnich, lecz również zimą i jesienią. Kiedy wprowadzi się nowe płatne funkcje, na które jest zapotrzebowanie, park zacznie na siebie zarabiać co zwiększy jego możliwości pod każdym względem. Wprowadzając nowe atrakcje do parku, zyska on prestiż i uznanie nie tylko wśród mieszkańców ale także na większą skalę.

Schemat ukazujący oznaczenia kierunków robienia fotografii

 

 

zdj-kierzdj2zdj3 zdj1

Forma i idea

Pierwszym założeniem projektu było przede wszystkim pozostawienie modernistycznego budynku okrąglaka, który powinien stać się atrakcyjną dominantą a nie odstraszającym, rozpadającym się obiektem. ,,Okrąglak’’ zwraca na siebie uwagę przede wszystkim przez charakterystyczną, mało spotykaną formę oraz zadaszenie. Kolejnym jego atutem jest to, że znajduje się w centrum całego parku i jest widoczny z każdej możliwej strony. Pomysł na funkcję jaką powinien pełnić budynek wyniknął ze schematu skojarzeniowego innych funkcji na terenie parku. Bezpośrednio przy projektowanym terenie znajduje się Centralne Muzeum Pożarnictwa, które oczywiście kojarzy się z ogniem. Główną atrakcją parku jest kąpielisko i staw – skojarzenie z wodą. Kolejną atrakcją projektowanego terenu są boiska, plac zabaw, rozległy teren – skojarzenie z ziemią. Po tej analizie nasuwa się prosty wniosek. Mamy tutaj trzy żywioły i brakuje nam czwartego, którym jest powietrze. Kolejnym etapem było znalezienie funkcji, która kojarzona by była z powietrzem, a do tego byłaby atrakcyjna. Powietrze jest czymś niewidocznym, odczuwamy je tylko wtedy kiedy wieje wiatr. To stwierdzenie było najistotniejsze w całym projekcie, bo nasunęło pomysł na stworzenie w budynku tunelu aerodynamicznego, gdzie ludzie latając, będą mogli podziwiać cały kompleks z góry.

Kolejna faza projektu to następny ciąg skojarzeń. Graficznie symbol wiatru przedstawiany jest zazwyczaj za pomocą czegoś w rodzaju spiralki, fali, która symbolizuje ruch powietrza. W tym momencie nasunęły się takie skojarzenia jak: spirala logarytmiczna oparta na złotym podziale, trąba powietrzna, wir, wciąganie i wyrzucanie. Na podstawie całego tego procesu skojarzeniowego powstał cały układ urbanistyczny, oparty na spirali logarytmicznej zaczynającej się od budynku ,,Okrąglaka’’. Spirala ma za zadanie ‘’wciągać’’ ludzi do środka za pośrednictwem łuków w postaci ścieżek i głównych ciągów komunikacyjnych, które powoli naprowadzają nas do serca całego parku.

spirala-schemat schemat-wiatru makieta

Pierwsza schematyczna makieta

W projekcie zdecydowano się na pozostawienie ciągu komunikacyjnego biegnącego między wejściem na teren kąpieliska a wejściem do muzeum. Został on pozostawiony ze względu na to, że jest jedną z głównych osi kompozycyjnych, która z jednej strony kończy się zamknięciem widokowym w postaci wejścia do muzeum, a z drugiej otwarciem widokowym na cały staw. Strefa wejściowa oraz szlak komunikacyjny będący głównym wejściem do parku dla pieszych zostały przeniesione ze względu na niespełnianie swoich funkcji. Ponadto tak naprawdę przychodząc do parku od strony wschodniej ciężko stwierdzić gdzie tak naprawdę znajduje się główne wejście, ponieważ jest ono zupełnie schowane, a zamiast niego widać tylko niewykorzystany plac asfaltowy i fragment zaniedbanej zieleni. Przestrzeń wejściowa powinna mieć charakter reprezentacyjny i naprowadzać ludzi do centrum parku poprzez główny szlak komunikacyjny. Obecna droga wejściowa dla pieszych zupełnie nie przypomina reprezentacyjnej alejki, dodatkowo kończąc się w mało atrakcyjny sposób. Strefy narożne działek zazwyczaj należy w pewien sposób podkreślać, dlatego aż narzucało się aby właśnie tam znajdowała się strefa wejściowa, która będzie naprowadzać bezpośrednio na budynek ,,Okrąglaka’’. Droga wewnętrzna biegnąca przy Centralnym Muzeum Pożarnictwa została zarezerwowana dla samochodów i autokarów. Parking został przeniesiony bliżej drogi, ponieważ jego lokalizacja była mało słabo uzasadniona. Park powinien być strefą zarezerwowaną dla pieszych, a samochody powinny być w pewnym sensie odizolowane. Dodatkowo w celu podkreślenie zaprojektowanego układu urbanistycznego zdecydowano się na miejscowe podwyższenia terenu oraz bryły innych projektowanych obiektów pochylone w kierunku budynku ,,Okrąglaka’’.

ludziki-schemat

Kolejny pomysł dotyczył wprowadzenia elementów ekologicznych do parku. W projekcie zdecydowano się przerobić istniejący zaniedbany basen na kilka mniejszych opartych na technologii stawu kąpielowego. Staw kąpielowy jest zbiornikiem wodnym, pełniącym jednocześnie dwie funkcje – rekreacyjną i ekologiczną.  Cechą charakterystyczną stawów kąpielowych jest podział zbiornika na dwie strefy. Jedną z nich jest część rekreacyjna, a drugą – regeneracyjna.

baseny-szkic szkice

Szkice poszczególnych etapów projektu

Część projektowa – rzut ogólny, przekrój, podział stref

Strefa 1

Strefa pierwsza obejmuje swoim zakresem obszar wejścia i wjazdu na teren Parku Słupna. Strefa 2 Strefa druga obejmuje obszar rozwiązany schematycznie nadający się do dalszego, szczegółowego rozpracowania każdej funkcji. W strefie sugerowane jest stworzenie Ośrodka Szkolenia Psów (oznaczenie B2 na projektowanym zagospodarowaniu) oraz placu zabaw dla psów. W strefie planowany jest także obszerny skatepark i parkour park wewnętrzny i zewnętrzny. Oprócz wewnętrznej części skateparku budynek omieści także szkołę tańca (oznaczenie B3 na projektowanym zagospodarowaniu). Strefa 3 Strefa trzecia obejmuje cały obszar przy strefie wejściowej do modernizowanego budynku ,,Okrąglaka’’ czyli tunelu aerodynamicznego. Mieszczą się tam różnorodne zielone obszary z ławkami oraz hamakami. Na placu przed wejściem do tunelu aerodynamicznego zaprojektowano pojedyncze fontanny. Zlokalizowano je również na drugim, sąsiednim placu otwartym na skatepark. Miejsce to przeznaczone jest no różnych mniejszych wydarzeń plenerowych, oraz stwarza możliwość lokalizacji lodowiska w zimie. Z placu przed wejściem do można dostać się na jedną z pochylni, prowadzącą najpierw na dwa tarasy widokowe, a potem windą panoramiczną na punkt widokowy znajdujący się na samej górze tunelu aerodynamicznego. Spacerując pochylnią odwiedzający będą mogli z różnych perspektyw i wysokości podziwiać cały układ urbanistyczny. Strefa 4 Strefa czwarta to teren boisk sportowych. W strefie tej założono także zaprojektowanie budynku (oznaczenie B5 na projektowanym zagospodarowaniu), w którym znajdą się pomieszczenia na sprzęt, ochrona, toalety oraz szatnie potrzebne w trakcie trwania zawodów oraz dodatkowe pomieszczenia dla trenerów. Strefa 5 Strefa piąta obejmuje całe kąpielisko. Oprócz części zewnętrznej projekt zakłada także stworzenie części wewnętrznej, która będzie działała przez cały rok. Projektowaną część zewnętrzną stanowią stawy kąpielowe, których oczyszczanie odbywa się w sposób naturalny. Strefa 6 Strefa szósta obejmuje plac zabaw, siłownię zewnętrzną, strefę dla seniorów, oraz miejsca z ławkami do wypoczynku wśród zieleni. Strefa 7 Strefa siódma obejmuje obszar szczegółowo opracowywany.Kierując się zapotrzebowaniem na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne organizowane w tym miejscu, stworzono obszar na scenę z możliwością zadaszenia. Zaprojektowano również trybuny, w których mieści się zaplecze sceny oraz na które można wejść i obserwować staw z wysokości. Cały park oraz scenę będzie można podziwiać ze specjalnie stworzonego wzgórza, które również zimą może strać się atrakcją

sch

Schemat ukazujący podział projektowanego obszaru na strefy

rzut-celego-terenu1

Rzut ogólny projektowanego obszaru

wizka-z-podestu

Wizualizacja widoku z pochylni

 

Część projektowa – detal urbanistyczny strefy 7

 

Opis strefy 7 Obecnie na projektowanym terenie często odbywają się koncerty, co umożliwia spory, otwarty obszar pokryty trawnikiem, na którym występuje bardzo mało drzew. Problemem tego miejsca jest jednak brak charakteru i urozmaicenia, zwłaszcza w porach zimowych. Kierując się zapotrzebowaniem na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, stworzono miejsce na scenę z możliwością zadaszenia. Zaprojektowano również trybuny zamykające oś widokową, w których mieści się zaplecze sceny oraz na które można wejść i obserwować staw z wysokości. Cały park oraz scenę będzie można podziwiać ze specjalnie stworzonego wzgórza, które również zimą może strać się atrakcją również zimą. Na wzgórze można wejść na różne sposoby. Pierwsza ścieżka która prowadzi na górę jest pochylnia ciągnąca się od kąpieliska. Na projektowany pagórek można również wejść po jego 2 stokach, z czego jeden, od strony północnej jest stromszy, a od strony południowej łagodny, ze schodami. Kolejną możliwością wejścia są schody, stworzone w taki sposób, że się mijają i można przejść przez pagórek jak przez tunel lub wejść na górę od strony ścieżki rolkowej lub od strony placu.W projekcie założono również modernizację linii brzegowej, która obecnie jest w bardzo złym stanie. Stworzono pomost wzdłuż brzegu z którego można wejść na okrągły pomost pływający znajdujący się na środku stawu. Zaprojektowano również część, która pełni funkcję małego parku.

schemat-pagorka

rzut-detalu-urb

Rzut ogólny projektowanej strefy 7

nawierzchnie

 

 

mala-arch

rosliny

 

 

 

Projektowana roślinność w strefie 7

 

wizkaa

Wizualizacja strefy 7 z lotu ptaka

wizzz

Wizualizacja głównego ciągu pieszego w strefie 7

Część projektowa – projekt tunelu aerodynamicznego

Analiza stanu istniejącego budynku ,,Okrąglaka’’ Obecnie budynek jest w bardzo złym stanie technicznym. Jedyna rzecz, która została odnowiona to część gastronomiczna. Jednak jej stan i tak pozostawia wiele do życzenia. Spory obszar w budynku zajmują zaniedbane i nie do końca wykorzystane przestrzenie magazynowe. W budynku mieści się także zespół sanitarny obsługujący kąpielisko oraz strefę personelu. Budynek swoim fatalnym stanem elewacji odstrasza zamiast przyciągać.

schematfunkcji-okraglaka

KONCEPCJA:

Już w początkowych etapach projektu , głównym pomysłem było, że budynek ten ma stać się atrakcyjną dominantą. Na początku fazy projektowej budynku wiadome było już, że pozostawiona zostanie stalowa konstrukcja z charakterystycznym zadaszeniem. Pojawiło się pytanie jak doprojektować wysoki tunel wychodzący z budynku charakteryzującego się swoją prostą charakterystyczną formą, tak żeby nie zaburzyć całej kompozycji. Zdecydowano się na wykonanie elewacji lustrzanej, która będzie pewnego rodzaju ekranem odbijającym całą otaczającą przyrodę, oraz wtopi budynek w otoczenie. W kolejnym etapie projektowym powstały pochylnie prowadzące na tarasy widokowe, z których windą panoramiczną można dostać się na punkt widokowy. Dzięki lustrzanej elewacji ludzie przebywający na dachu budynku wyglądają jakby unosili się w powietrzu. Kolejnym pomysłem było stworzenie jeszcze jednej, pobocznej funkcji uzupełniającej w postaci małej gastronomii pełniącej funkcję klubu, którego cała ściana od strony stawu jest otwierana z możliwością wyjścia na obszerny taras. Dodatkowo sala ma możliwość dzielenia na mniejsze pomieszczenia poprzez zastosowanie ruchomych ścianek działowych. Sala ma jeszcze jedną funkcję. W przypadku organizowania małych wydarzeń może spełniać rolę sceny, która jest widoczna z całego placu strefy 7 oraz towarzyszy jej przeciwległy bardziej stromy stok pagórka mogący pełnić funkcję widowni.

szkice-okraglak

 okraglak-rzut-bez-leg

wizka-okr

Projekt wnętrza strefy wejściowej:

rec

recepcja-wizka
Wizualizacja strefy wejściowej

el4

                                                                                                                                                                                                                                    Elewacja wschodnia

a3

                                                                                                                                                                                                                                   Elewacja zachodnia

el2

                                                                                                                                                                                                                                       Elewacja północna

el1

                                                                                                                                                                                                                                  Elewacja południowa

Część projektowa – parking podziemny

Opis parkingu podziemnego:

Ze względu za możliwość organizowania na terenie parku dużych imprez plenerowych, należało zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych. Zdecydowano się na stworzenie parkingu podziemnego. Projektowany parking składa się z dwóch kondygnacji, mieszcząc łącznie 423 miejsca plus 20 dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia parkingu wynosi ok. 8200 m2 i znajdują w nim się trzy klatki ewakuacyjne. Każda z klatek wyposażona jest w windę. Oprócz tego z parkingu wychodzi się przez wejście główne, wyposarzone w klatkę schodową oraz dwie windy. Z parkingu wychodzimy bezpośrednio na główny deptak. Poziom -2 nieznacznie różni się od poziomu pierwszego. Zrezygnowano tylko z takich pomieszczeń jak: szatnia dla personelu 1, szatnia dla personelu 2, pomieszczenie socjalne komunikacja, toaleta z natryskiem, pomieszczenie ochrony i magazyn. Zamiast tego doszło 7 miejsc parkingowych.

parking

Wizualizacje projektowanego obszaru z góry

wiz2 wiz4

Materiały graficzne oraz treści umieszczone na niniejszej stronie są własnością AD4DS.
Ich kopiowanie, przetwarzanie lub przesyłanie bez zgody właściciela jest naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich!

2 przemyślenia nt. „Wieloaspektowa rewitalizacja terenu kąpieliska Słupna w Mysłowicach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.