PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW PRZY ALEI PROMENADA W MYSŁOWICACH

13

Wykonała: Aleksandra Duży

Prowadzący: mgr inż. arch. Sylwia Niedziela-Wawrzyniak

PLANSZA 1

PLANSZA 2

PLANSZA 3

PLANSZA 4 

OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO : INWENTARYZACJA BEZPOŚREDNIA, ANALIZY TERENÓW PRZYLEGŁYCH

1

 

 

LOKALIZACJA: Projektowany obszar zlokalizowany jest przy ulicy Promenada w Mysłowicach (dzielnica Słupna). Słupna jest jedną z najstarszych dzielnic Mysłowic, która Leży pomiędzy Centrum a Brzęczkowicami.

HISTORIA: W przypadku tego terenu historia stanowi dość ważny aspekt oraz jednocześnie inspirację.

• Trasę Promenady rozpoczyna Przewiązka, pozostałość po stacji emigracyjnej z 1908 roku. Była ona przejściem łączącym budynki stacji rejestracyjno – kontrolnej dla emigrantów z dworcem kolejowym. Tędy przechodziły tysiące osób, które z biura emigracyjnego podążały na peron dworca, by pociągiem dojechać do Hamburga lub Bremy i dalej statkiem do Ameryki. To jeden ze śladów Mysłowic jako miasta nadgranicznego.

• Promenada powstała ok. 1870 roku, gdy linia kolejowa biegnąca z Wrocławia do Mysłowic została przedłużona do Słupnej.

• Na przełomie XIX i XX wieku Mysłowice odwiedzało tygodniowo nawet osiem tysięcy turystów z różnych zakątków Europy. Promenada była głównym deptakiem. Celem ich podróży był styk trzech największych monarchii ówczesnego świata: Rosji, Prus i Austrii czyli Trójkąt Trzech Cesarzy. Promenada należała do najładniejszych alei spacerowych w mieście. Obsadzona z obu stron drzewami, prowadziła rzesze przyjezdnych na Słupną.

• W latach 1941-1945 na tym terenie istniało hitlerowskie Policyjne Więzienie Zastępcze będące ośrodkiem eksterminacji Polaków. Na obszarze 19 800 metrów kwadratowych okolonym wysokim płotem znajdowały się 3 budynki murowane, 3 baraki, bunkier- karcer, 2 wieże wartownicze i stanowisko karabinu maszynowego. W dwóch budynkach – barakach, pamiątce po Obozie Przejściowym Auschwitz, stworzono później Centralne Muzeum Pożarnictwa. Położone one było na wprost głównych schodów, a jego teren przylegał do rzeki. Po prawej stronie od terenu Muzeum, aż do płotu Stadionu, znajdował się bardziej urozmaicony teren rekreacji – na nim znajdowała się piaskownica, karuzela oraz huśtawki.

Ze względu na to, że teren alei promenada jest mocno powiązany z takimi miejscami jak trójkąt trzech cesarzy, kąpielisko Słupna i inne, zdecydowano się na przeprowadzenie analiz obejmujących te obszary oraz ukazać relacje między tymi terenami. Celem jest sprawdzenie, czy poprzez stworzenie przestrzeni publicznej w tym miejscu, będzie możliwe połączenie różnych tkanek urbanistycznych i nadanie fragmentowi miasta przestrzeni o dużej randze.

 

2

 

 

 

4a 4b 4c

3

 

 

5a 5b

CZĘŚĆ KONCEPCYJNA – SCHEMATY I  SZKICE – OPIS IDEI

PROJEKT – STREFA TRÓJKĄT

POCZĄTKOWYM ETAPEM PROJEKTU BYŁY PRZEDE WSZYSTKIM SZCZEGÓŁOWE ANALIZY TERENU OTACZAJĄCEGO PROJEKTOWANY OBSZAR. MIAŁY ONE NA CELU NAPROWADZENIE JAKĄ FUNKCJĘ POWINIEN ON SPEŁNIAĆ, DO CZEGO NAWIĄZYWAĆ, GDZIE NAPROWADZAĆ I JAKI MIEĆ CHARAKTER. DLATEGO WŁAŚNIE ANALIZY ZOSTAŁY POSZERZONE O MIEJSCA, KTÓRE SĄ W TEJ DZIELNICY WAŻNE I MAJĄ PODOBNE FUNKCJE. BIORĄC POD UWAGĘ WSZYSTKIE WNIOSKI, MOŻLIWE JEST SCALENIE STREF W TYM OBSZARZE TAK ABY JEDNA DOPEŁNIAŁA I WYNIKAŁA Z DRUGIEJ ORAZ TAK, ŻEBY NAPROWADZAĆ LUDZI W MIEJSCA, KTÓRE OBECNIE SĄ NIEUCZĘSZCZANE, A MAJĄ DUŻE WALORY KRAJOBRAZOWE. SCHEMAT PRZEDSTAWIA KONCEPCJĘ. KTÓRA MA NA CELU WŁAŚNIE POŁĄCZENIE i UPORZĄDKOWANIE ZANIEDBANEGO FRAGMENTU TKANKI MIEJSKIEJ TAK ABY BYŁ ON BARDZIEJ HARMONIJNY I UPORZĄDKOWANY. TEREN POSIADA ATUTY W POSTACI ATRAKCYJNEGO SĄSIEDZTWA JAK NP. OGRÓDKI DZIAŁKOWE OD PÓŁNOCNEGO-WSCHODU I LASY OD KIERUNKU POŁUDNIOWEGO. Z KIERUNKÓW POŁUDNIOWEGO-WSCHODU I PÓŁNOCNEGO-ZACHODU MOŻNA LICZYĆ NA NAPŁYWY LUDNOŚCI NA ZAPROJEKTOWANE TERENY KULTURY, SPORTU I REKREACJI, GDYŻ WIĘKSZOŚĆ ZABUDOWY NA TYCH OBSZARACH TO BUDYNKI WIELORODZINNE, GDZIE LUDZIE NIE MAJĄ WŁASNYCH OGRÓDKÓW I CHĘTNIE BĘDĄ WYPOCZYWAĆ W NOWEJ, DOGODNEJ PRZESTRZENI. STREFA 1 I STREFA 2 PEŁNIĄ BARDZO PODOBNE FUNKCJE I POWINNY BYĆ ZE SOBĄ W PEWNYM SENSIE POWIĄZANE KOMUNIKACYJNIE. POŁĄCZENIE TO UTRUDNIAJĄ BARIERY W POSTACI NASYPÓW KOLEJOWYCH . UTRUDNIONY DOSTĘP JEST GŁÓWNIE NA TEREN STREFY 1 (GDZIE ZNAJDUJE SIĘ PROJEKTOWANY TEREN PRZY ULICY PROMENADA), NA KTÓRĄ SAMOCHODY MAJĄ DOSTĘP TYLKO Z 2 STRON – PRZEZ 2 BARDZO NISKIE WIADUKTY (POD KTÓRYMI NIE MA SZANS PRZEJECHAĆ AUTOKAR JADĄCY NA STADION) ORAZ OD STRONY PÓŁNOCNEJ, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ POCZĄTEK PROMENADY Z PRZEWIĄZKĄ. NA MOŻLIWOŚCI DOJAZDOWE I WYSOKOŚĆ WIADUKTÓW NIE MAMY WPŁYWU . BARIERA TA W PEWIEN SPOSÓB OGRANICZAJĄCA RUCH SAMOCHODOWY JEST TEŻ JEDNAK KORZYSTNA DLA TEGO TERENU, GDYŻ ZNAJDUJE SIĘ TAM STREFA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ. INTENSYWNY RUCH SAMOCHODOWY MÓGŁBY STWORZYĆ DYSKOMFORT DLA MIESZKAŃCÓW. PROJEKT ZAKŁADA MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIE TRZECH STREF 1,2 I 3 (TRÓJKĄT TRZECH CESARZY – MIEJSCE STYKU CZARNEJ I BIAŁEJ PRZEMSZY) ZA POMOCĄ SZLAKU PIESZEGO KTÓREMU TOWARZYSZYĆ BĘDZIE ZIELEŃ URZĄDZONA. KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA I AUTOKAROWA BĘDZIE DOSTĘPNA OD PÓŁNOCY, GDZIE MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ WEJŚCIE GŁÓWNE NA STREFĘ 1. W STREFIE 1 NALEŻY UTWORZYĆ BULWAR RZECZNY Z ZIELENIĄ URZĄDZONĄ, KTÓRY ZAPEWNI DODATKOWĄ ATRAKCJĘ, NAWIĄŻE DO HISTORII TEGO MIEJSCA ORAZ PRZYCZYNI SIĘ RÓWNIEŻ DO SCALENIA ATRAKCYJNYCH FRAGMENTÓW MIASTA. OBSZARY ZIELONYCH NIEUŻYTKÓW POWINNY ZOSTAĆ PODANE ZMIANIE FUNKCJI NP NA ZIELEŃ URZĄDZONĄ/ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ LUB INNE W ZALEŻNOŚCI OD KONTEKSTU PRZESTRZENNEGO. W STREFIE 3 – MIESZKANIOWEJ ZANIEDBANY OBSZAR PRZEMYSŁOWY POWINIEN ZOSTAĆ ZAMIENIONY NA FUNKCJE USŁUGOWE Z ZIELENIĄ URZĄDZONĄ, GDYŻ OBECNIE JEST ON W RUINIE I NIE SPEŁNIA JUŻ SWOICH FUNKCJI. ROZWINIĘCIE PRZEMYSŁU W TYM MIEJSCU MOGŁO BY BYĆ NIEKORZYSTNE DLA MIESZKAŃCÓW TEGO MIEJSCA. KORZYŚCI I UNIEDOGODNIENIA ANALIZOWANEGO TERENU: KORZYŚCI: -ATRAKCYJNE SĄSIEDZTWO W POSTACI DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ LASÓW, -SĄSIEDZTWO Z ZALUDNIONYMI OBSZARAMI, GDZIE WYSTĘPUJE ZABUDOWA I WIELORODZINNA – NAPŁYW LUDNOŚCI MIEJSKIEJ, -ATRAKCYJNY I RÓŻNORODNY TEREN Z CIEKAWĄ HISTORIĄ, -LOKALIZACJA W KILKU ISTOTNYCH I RÓŻNORODNYCH FUNKCJI (HOTEL, KĄPIELISKO, BOISKA SPORTOWE, CENTRALNE MUZEUM POŻARNICTWA, STADION LECHIA 06, DOM DZIECKA ORAZ ZNAJDUJĄCY SIĘ W POBLIŻU DWORZEC KOLEJOWY, SZKOŁA ORAZ UCZELNIA WYŻSZA, -HISTORYCZNA ALEJA – PROMENADA ŁĄCZĄCA NIEGDYŚ DWORZEC KOLEJOWY Z TRÓJKĄTEM TRZECH CESARZY -ROZLEGŁE ZIELONE TERENY MOŻLIWE DO ZAGOSPODAROWANIA W ATRAKCYJNY SPOSÓB, -RZEKA -ATRAKCYJNE CIĄGI WIDOKOWE -DOGODNA LOKALIZACJA (BLISKO GŁÓWNYCH DRÓG ORAZ AUTOSTRADY), UNIEDOGODNIENIA: -SĄSIEDZTWO STREFY PRZEMYSŁOWEJ OD STRONY PÓŁNOCNEGO- ZACHODU -BARIERY KOMUNIKACYJNE W POSTACI NASYPÓW KOLEJOWYCH -WĄSKIE DROGI W STREFIE MIESZKANIOWEJ -TERENY PODMOKŁE -ZABUDOWA W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM -ZŁY SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ODNOŚNIE SZLAKÓW PIESZYCH I LOKALIZACJI ATRAKCYJNYCH MIEJSC. PROMENADA ORAZ TRÓJKĄT TRZECH CESARZY SĄ W PEWNYM SENSIE SCHOWANE I WIELE OSÓB NAWET NIE WIE JAK TAM SIĘ DOSTAĆ.

6

7 8 9 10

PROJEKT ZAKŁADA STWORZENIE PARKU – MUZEUM WRAZ Z BUDYNKIEM MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE. CELEM JEST STWORZENIE PRZESTRZENI INSPIROWANEJ MIĘDZY INNYMI HISTORIĄ TEGO MIEJSCA, ORAZ NADANIE JEJ NOWEGO ŻYCIA. MIEJSCE TO, OBECNIE ZANIEDBANE I ZAPOMNIANE MA OGROMNY POTENCJAŁ I BARDZO INTERESUJĄCĄ HISTORIĘ. BUDYNEK MUZEUM BYŁBY NA PRZYKŁAD PRZESTRZENIĄ ‘’UNIWERSALNĄ’’ UMOŻLIWIAJĄCĄ TWORZENIE PRZESTRZENI DO ZABAW DZIECI, DO SPOTKAŃ, ORGANIZOWANIA RÓŻNYCH SPOTKAŃ. ZAŁOŻENIEM PROJEKTOWYM JEST STWORZENIE MIEJSC, GDZIE LUDZIE SIĘ SPOTYKAJĄ, JEDNOCZĄ, WYMIENIAJĄ POGLĄDAMI I INFORMACJAMI, BO TO PRZEDE WSZYSTKIM LUDZIE TWORZĄ HISTORIĘ. PROJEKT ZAKŁADA WYGOSPODAROWANIE TAKICH STREF JAK PLAC Z FONTANNAMI, RÓŻNORODNE TERENY PARKOWE TAKIE JAK POMOSTY NAD TERENAMI PODMOKŁYMI, OBSZARY O ZRÓŻNICOWANYCH WYSOKOŚCIACH STANOWIĄCE NIE TYLKO ATRAKCJĘ DLA DZIECI, ALE RÓWNIEŻ DLA DOROSŁYCH. PLANOWANE JEST RÓWNIEŻ WYZNACZENIE MIEJSC NA OGNISKA, STWORZENIE DUŻEGO PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ. SZEROKIE OTWARCIE WIDOKOWE JEST BARDZO DUŻA ZALETĄ TEGO MIEJSCAMI, GDYŻ WCHODZĄC NA PROJEKTOWANY TEREN WIDOK SPRAWIA WRAŻENIE, POMIMO TEGO, ŻE ZIELEŃ NA TYM TERENIE JEST BARDZO ZANIEDBANA I CHAOTYCZNA. ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PROJEKTOWANYM OBSZARZE TERENY PODMOKŁE SĄ SIEDLISKIEM RÓŻNYCH ZWIERZĄT I NIE ODPOWIEDNIE BYŁOBY USUWANIE GO, DLATEGO ABY POŁĄCZYĆ PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM TERENY PODMOKŁE ZOSTANĄ ZACHOWANE, A WRĘCZ ROZWINIĘTE, A GOŚCIE BĘDĄ MOGLI SPACEROWAĆ TAM WŚRÓD DRZEW PO STALOWYCH POMOSTACH. GŁÓWNA ŚCIEŻKA PRZECINAJĄCA OBSZAR BĘDZIE PROWADZIĆ BO STADIONU ORAZ NA BULWAR RZECZNY, KTÓRY BYŁBY TAM BARDZO WSKAZANY , BO MÓGŁBY PROWADZIĆ NA TRÓJKĄT TRZECH CESARZY .

CZĘŚĆ PROJEKTOWA – RZUT ORAZ PRZEKRÓJ

111214 15

Materiały graficzne oraz treści umieszczone na niniejszej stronie są własnością AD4DS.
Ich kopiowanie, przetwarzanie lub przesyłanie bez zgody właściciela jest naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.