Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych terenu KWK Mysłowice

wizka-glowna

Wykonały: Aleksandra Duży, Agata Kimel

Prowadzący: dr inż. arch. Justyna Gorgoń

PLANSZA 1

PLANSZA 2

OPIS

Obszar objęty opracowaniem stanowi teren po Kopalni węgla kamiennego w Mysłowicach o pow. ok. 36 ha. Jest on położony między ulicami Bernarda Świerczyny, Bytomską, Obrzeżną Północną oraz drogą krajową nr 79 i stanowi ważne miejsce kształtujące obraz miasta w świadomości zarówno gości, jak i jego mieszkańców. Lokalizacyjne i historycznie jest to obszar o szczególnym znaczeniu dla miasta oraz o wysokiej wartości zarówno kompozycyjno – krajobrazowej jak i ekonomicznej. Niestety w większości stanowi on przestrzeń zdegradowaną, która wymaga rewitalizacji. Dzielnica Piasek wyróżnia się swoim charakterem spośród innych części Mysłowic – jej historyczna wartość jest niepodważalna. Możemy tu odnaleźć pełen wachlarz zabytków różnych stylów, epok, a nawet kultur.

zdj1 zdj2

Fotografie terenu istniejącego

 

CZĘŚĆ ANALITYCZNA

rzut-istn

Analiza terenu istniejącego

 

wizna-stanu-istniej

Model stanu istniejącego

analizy

Analizy stanu istniejącego wraz z jego bezpośrednim otoczeniem

drogi

Analiza komunikacji w mieście Mysłowice

tabelka

Analiza możliwości przekształceń

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

Projekt zakłada przede wszystkim segregację przestrzeni, eliminację zabudowy będącej w bardzo złym stanie technicznym oraz zachowanie zabudowy o wartościach historycznych.Obszar został podzielony na cztery strefy. Pierwsza z nich to strefa objęta szczegółowym opracowaniem – strefa kultury, sportu, rekreacji oraz usług i handlu. Pozostały obszar został podzielony na strefę biurową, strefę mieszkaniową oraz strefę magazynowo-produkcyjną. Naszym założeniem było połączenie dzielnicy Piasek (leżącej na północ od terenu KWK Mysłowice) z resztą miasta. Dzieje dzielnicy są silnie związane są z działalnością kopalni. Założenie w 1837 r. kopalni Mysłowice spowodowało gwałtowny rozwój osiedla.

Projekt rewitalizacji terenu po KWK Mysłowice zakłada również: utworzenie trasy rolkowej na terenie nieużywanego torowiska, segregację istniejącej zieleni, stworzenie nowych funkcji, organizację komunikacji, wydzielenie układów komunikacyjnych oraz zapewnienie wystarczającej liczby miejsc parkingowych.

schemat-myslowy

Szkice koncepcyjne

schemeSchemat podziału funkcji

projekt-rzutRzut projektowanego obszaru

tab1

wizka-2Wizualizacja projektowanego terenu

Materiały graficzne oraz treści umieszczone na niniejszej stronie są własnością AD4DS.
Ich kopiowanie, przetwarzanie lub przesyłanie bez zgody właściciela jest naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.