Rewitalizacja fragmentu osiedla w Dąbrowie Górniczej

wiz3

Wykonali: Aleksandra Duży, Borys Moryl

Prowadzący: dr inż. arch. Cezary Wawrzyniak

PLANSZA 1

PLANSZA 2

WSTĘP

Obszar objęty opracowaniem stanowi fragment osiedla położonego w Dąbrowie Górniczej między ulicami Henryka Dąbrowskiego, Waleriana Łukasińskiego oraz Henryka Sienkiewicza. Teren zajmuje pow. ok.11 ha i w większości przeważa na nim wysoka zabudowa wielkopłytowa. Na projektowanym obszarze znajduje się również wielorodzinna zabudowa niskiej intensywności, ceglana zabudowa robotnicza oraz pojedyncze usługi. Problem pojawił się wtedy, gdy padło pytanie jak nadać atmosferę, intymność i charakter fragmentowi wielkopłytowego osiedla.

rzut-istn

Teren istniejący

CZĘŚĆ ANALITYCZNA

analizy

Analizy terenu istniejącego

z4 z3 z2 z1

Fotografie terenu istniejącego

IDEA

Poprzez proces projektowy mamy na celu zwiększenie wartości terenu oraz ukształtowanie obiektów wraz z otaczającym je terenem, tak aby stały się żywą częścią środowiska oddziaływającą pozytywnie na inne jego elementy.Podczas pracy projektowej postanowiliśmy zachować większą część zabudowy wielkopłytowej z jej równoczesną modernizacją oraz zaprojektować nową zabudowę wielorodzinną. Obszar wymagał również organizacji przestrzeni zielonych, komunikacji oraz parkingów. Analizy terenu i otoczenia oraz wynikający z przyjętych założeń projektowych charakter przyszłej zabudowy mieszkaniowej przedstawia następujący schemat:

szkic3

 

FUNKCJA

– mieszkaniowa

– usługowa

– rekreacyjna

CEL

– modernizacja bloków wielkopłytowych

– likwidacja obiektów zniszczonych

– utworzenie nowej, charakterystycznej zabudowy mieszkaniowej

– stworzenie atrakcyjnych przestrzeni zielonych

– wprowadzenie poczucia intymności poprzez wykorzystanie różnic terenu

– oddzielenie stref półprywatnych od publicznych – organizacja komunikacji

– zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych naziemnych oraz podziemnych

– zaprojektowanie nowej małej architektury

– stworzenie placu

– zastosowanie zielonych dachów (zabudowa usługowa)

 

szkic2

szkice

Szkice koncepcyjne

wizka1 wiz2

Wizualizacja stanu istniejącego

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

rzut-projekt

Rzut projektowanego terenu

aa

parking1

mieszkania

Rzut projektowanego budynku

lawki

Projektowane ławki inspirowane charakterem zabudowy oraz ruchomą układanką.

elewacje

wizka

wiz1 aabb

Materiały graficzne oraz treści umieszczone na niniejszej stronie są własnością AD4DS.
Ich kopiowanie, przetwarzanie lub przesyłanie bez zgody właściciela jest naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.