Centrum sportowo kulturalne Pilchowice

wiz1

 

KONCEPCJA BUDYNKU LKS-U I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA BOISKU W PILCHOWICACH

Projekt wykonany w ramach praktyk w biurze projektowym ddarchitekci.

 

Koncepcja:

Punktem wyjścia naszej koncepcji jest rezygnacja, z przyczyn ekonomicznych i urbanistycznych, z planowanego uprzednio trójkątnego budynku. Na tym miejscu, wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu, planujemy budynek w kształcie prostokąta podzielonego na dwie części. Parter z wejściem od strony boiska będzie służył na potrzeby LKS-u. Piętro z wejściem od ulicy zajmie m. in. Biblioteka Publiczna. Pozostały teren utworzy ogólnodostępną przestrzeń publiczną.

 

Opis zagospodarowania:

            Przed budynkiem od strony ul. Świerczewskiego wytworzyliśmy trójkątną przestrzeń o nowej jakości, która ma stać się atrakcją i sercem życia kulturalnego Pilchowic. Plac ten nie tylko rozwija funkcje znajdujące się w nowo projektowanym budynku, ale może działać samodzielne i generować rozmaite aktywności lokalnej społeczności.

Plac ma kształt trójkąta podzielonego na trzy strefy. Dwie z nich funkcjonują jako skwery i miejsca rekreacji gdzie znajdują się ławki do siedzenia, drzewa oraz  miejsca do gier towarzyskich.

Druga część, bardziej reprezentacyjna, spełnia funkcję placu miejskiego. Znajduje się na nim fontanna umieszczona w poziomie terenu, taras widokowy z widokiem na boisko oraz elementy  małej architektury. Plac ten można wykorzystywać na potrzeby różnych inicjatyw społecznych t. j. kino plenerowe, targ, wystawy, lodowisko, koncerty, przedstawienia teatralne i inne imprezy na świeżym powietrzu.

 

Opis budynku:

            Nowo projektowany budynek, w którym znajdować się mają Biblioteka Publiczna i pomieszczenia LKS-u oparty jest na rzucie prostokąta o rozpiętości konstrukcyjnej 6m20cm. Prostota kształtu i konstrukcji wpływa na bardzo dobrą ekonomię budynku. Wykorzystujemy naturalne ukształtowanie terenu i różnice poziomów między ulicą i poziomem boiska. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie prac ziemnych i powoduje naturalne rozdzielenie funkcjonalne obiektu. Wejście od ulicy na poziomie 0 umożliwia dostęp do pomieszczeń Biblioteki i czytelni oraz tarasu widokowego. Na poziomie -1 znajduje się wyjście na boisko i trybuny. Komunikację między poziomami zapewniają schody wewnątrz budynku oraz umieszczona na zewnątrz pochylnia dla niepełnosprawnych. Na poziomie 0 znajdują się toalety dostępne dla  kibiców podczas meczów, a na co dzień służące wszystkim korzystającym z przestrzeni publicznej. Takie uniwersalne ogólnodostępne rozwiązanie jest szczególnie ważne z punktu widzenia osób korzystających z możliwości jakie daje plac przed budynkiem.

Wejście na poziomie 0 prowadzi do holu rozdzielającego piętro na część zajmowaną przez pomieszczenia techniczne oraz część biblioteczną, za która znajduje się taras widokowy i toalety. Zejście schodami na poziom -1 prowadzi obok pomieszczeń socjalnych do dwóch szatni oddzielonych częścią techniczną, a także do zadaszonej trybuny na zewnątrz budynku.

Budynek jest wykonany w ekonomicznej konstrukcji słupowej z okładziną z lokalnego drewna z tylko jednym stropem żelbetowym oraz stropem z belek drewnianych nad kondygnacją 0 . Dodatkowo wpływa to na niską cenę realizacji.

schemat3

 

 

 

schemat1

 

 

rzutyelew

 

 

 

przekrzagosp

 

schemat2
wiz2

Materiały graficzne oraz treści umieszczone na niniejszej stronie są własnością AD4DS.
Ich kopiowanie, przetwarzanie lub przesyłanie bez zgody właściciela jest naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.